M

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 206

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017, mã đề 206, do nhóm giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Mã đề 206: 

 41. A 42. A  43. D  44. C 45. C  46. B  47. C  48. C 
49. B  50. D  51. B  52. A  53. A  54. D  55. B  56. B 
 57. A 58. B  59. D  60. D  61. A  62. B   63. A  64. D 
 65. B 66. D  67. D  68. D  69. D  70. B  71. A  72. D 
 73. D 74. B  75. A   76. D 77. B  78. B  79. A  80. D 
Đề thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên có tính phân loại cao Tổ giáo viên tham gia giải đề thi trên Zing.vn nhận xét đề thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học có tính phân loại tốt.

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 209

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017, mã đề 209, do nhóm giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Kiều Trang

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục