M

Bài toán chia tiền của 5 tên cướp biển

Bài toán chia tiền của 5 tên cướp biển nằm trong bộ câu hỏi tuyển dụng của Microsoft, do tác giả người Mỹ William Pounstone biên soạn.

Alex, Billy, Colin, Duncan và Eddie là 5 tên cướp biển được sắp xếp theo thứ tự từ già đến trẻ. Chúng có 100 đồng tiền vàng.

Trên tàu, chúng quyết định chia số tiền đó theo cách:

Tên cướp nhiều tuổi nhất, Alex, đề ra quy tắc chia. Tất cả bọn chúng, bao gồm chính Alex, bỏ phiếu.

Nếu ít nhất 50% số tên cướp đồng ý, số tiền sẽ được chia theo cách đó. Nếu không, Alex sẽ bị ném xuống biển. 

Tên nhiều tuổi nhất trong số những kẻ còn sống sót lại tiếp tục đề xuất và bỏ phiếu theo nguyên tắc cũ. Chúng lặp lại quy trình này cho đến khi một cách chia được chấp nhận.

Bọn cướp biển đều là những kẻ tham lam, tàn bạo. Tất nhiên, chúng không muốn chết.

Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra và kẻ đề xuất đầu tiên nên đặt quy tắc như thế nào để hắn được lợi nhất?

Thử sức bài toán đồng xu tuyển dụng của Apple

Bạn đọc Thành Nhân chia sẻ câu hỏi tuyển dụng của Apple - một bài toán về chia đồng xu.

Nguyễn Sương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn