M

Bài toán đơn giản thử tài suy luận số học

Trong thời gian ngắn nhất, bạn hãy tìm ra quy luật của các phép tính và đưa ra đáp án chính xác cho bài toán dưới đây.

Math Puzzles giới thiệu bài toán 20 + 30 x 31 như sau:

Nếu 1 + 2 x 3 = 5

5 + 6 x 7 = 65

9 + 10 x 11 = 189

thì 20 + 30 x 31 = ?

Bai toan don gian thu tai suy luan so hoc hinh anh 1

Câu trả lời của bạn là gì?

Hàng nghìn người giải sai bài toán 5 - 1 = ?

Đề bài rất đơn giản nhưng không phải ngẫu nhiên mà nó được nhận xét là "bài toán dành cho người thông minh".

Nguyễn Sương

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục