M

Bài toán tiểu học tìm số nhà khiến người lớn đau đầu

Đề bài được trích trong cuốn "35 bộ đề thi giao lưu Toán tuổi thơ".

Đề bài như sau: "Một dãy phố có 100 nhà. Biết các số nhà đều có các số chẵn liên tiếp và tổng các số của các số nhà đó là 2.100. Số nhà đầu tiên của dãy này là bao nhiêu?".

Phụ huynh, học sinh có câu hỏi khó về bài tập, đề thi cần được giải đáp, có thể gửi về địa chỉ email toasoan@news.zing.vn. 

Bài toán lớp 1 thử trí thông minh của người lớn

Tờ The Guardian, ngày 8/6, đăng tải bài toán của học sinh lớp 1 và đố mọi người giải được trong 20 giây. 

 

PV

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn