M

Bài toán tìm X thú vị

Bạn hãy vận dụng kiến thức toán học để xác định quy luật giữa các số dưới đây đồng thời tìm X.

Tìm X biết:

8 6 2 = 4

12  5 8 = 15

13 10 X = 18

Bai toan tim X thu vi hinh anh 1

Đáp án của bạn là bao nhiêu?

Phép toán vô lý: 1 x 2 = 5

Những phép toán vô lý, phức tạp sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu bạn tìm ra quy luật đằng sau chúng.


Nguyễn Sương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn