M

Bạn cô em làm sao biết được

Trong giờ học lịch sử, cô giáo gọi Tèo lên trả bài: "Em biết câu nói nổi tiếng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi không?".

''Dạ, em không biết Nguyễn Văn Trỗi!''.

''Em biết Nguyễn Đình Chiểu không?''.

''Dạ không!''.

''Vậy em biết Nguyễn Huệ là ai không?'', cô giáo quát.

''Dạ không!''.

''Em không thuộc bài, 1 điểm''.

Tèo không bằng lòng nên hỏi cô giáo:

''Cô có biết Lê Văn Tý không?''.

''Không!''.

''Cô biết Trần Văn Bi không?''.

''Không!''.

''Vậy cô có biết thằng Hân trọc ở xóm em không?''.

''Làm sao cô biết được!''.

''Vậy tại sao cô cho em 1 điểm? Bạn của em cô còn không biết thì làm sao em biết bạn của cô được''.

Bó tay với học sinh

Trong giờ học ngôn ngữ, sau khi học lý thuyết thầy giáo và học sinh bắt đầu làm bài tập.

 

 

 

Phong Lan (sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống