M

Bạn đọc chia sẻ bài toán tìm 3 số

Bạn đọc Hiền Nguyễn gửi về tòa soạn bài toán tìm 3 số a, b, c.

 

Cho 3 chữ số a, b, c sao cho 0 < a < b < c.

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên có 3 chữ số gồm 3 chữ số a, b, c.

b) Biết tổng của 2 số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Tìm ba chữ số a, b, c nói trên.

 

Phụ huynh, học sinh có câu hỏi khó về bài tập, đề thi cần được giải đáp, có thể gửi về địa chỉ email toasoan@news.zing.vn.

Hiền Nguyễn

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục