M

Bao nhiêu kẻ bất lương?

John đang bước trên phố thì gặp một người đàn ông. Anh dừng lại và hỏi:

"Bao nhiêu kẻ bất lương đang sống ở thành phố này, thưa ông?".

"Anh có tính tôi không?".

"Không tính ông".

"Vậy thì anh sỉ nhục tôi rồi".

"Chà, thế tôi xin hỏi lại: Bao nhiêu kẻ bất lương đang sống trong thành phố, kẻ cả ông?".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống