M

Bị vợ đánh mà tưởng là ma

Vào một hôm lúc nửa đêm, trong khu nghĩa địa có hai bộ xương sống lại, đi lang thang ngoài đường. Rồi bộ xương thứ nhất hỏi bộ xương thứ hai:

''Tại sao anh chết?''.

Bộ xương thứ hai đáp:

"Tôi già rồi bị bệnh chết. Thế còn anh thì sao?".

"Tui cũng như anh".

Hai bộ xương đang đi thì thấy một bộ xương tả tơi, chúng hỏi bộ xương ấy:

"Anh làm sao mà chết thảm thế?".

"Chết gì mà chết! Tôi mới bị vợ đánh vì đi nhậu!"

Mẹo để đánh vợ mà vợ vẫn vui

Hai người bạn gặp nhau, Sửu nói: "Hôm qua tôi đánh cho vợ một trận ra trò mà bà ấy vẫn vui ông ạ".

Phong Lan (Sưu tầm )

Bình luận

Bạn có thể quan tâm