M

Bộ Văn hóa lấy ý kiến xây 14 tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Theo dự thảo tờ trình của Bộ VH-TT&DL, từ nay đến năm 2030, hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được ưu tiên xây dựng tại 14 tỉnh.

Danh sách này các địa phương gồm Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Hải Dương, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tiêu chí để xác định địa phương xây dựng tượng đài gồm địa phương gắn với sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có vị trí đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; địa phương là quê hương, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, học tập đến thăm.

Dự thảo cũng nhấn mạnh nguyên tắc chỉ xây dựng những công trình tượng đài đã có trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Trường hợp các dự án không có trong quy hoạch, dự án công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng ở nước ngoài phải được sự đồng ý của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Những nguồn vốn có thể huy động xây dựng tượng đài bao gồm ngân sách Nhà nước Trung ương và địa phương; vốn tự có của các ngành và các tổ chức xã hội; các doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp.

Theo Bộ Văn hóa, quy hoạch tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2010 đã hết hiệu lực, trong khi nhu cầu xây dựng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn còn nhiều. Việc xây dựng hệ thống tượng đài này có vai trò quan trọng cho việc giáo dục truyền thống cách mạng, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hiện, tổng cộng có 101 công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên, cơ quan, đơn vị, trường học… và 31 tượng đài tại trung tâm chính trị, hành chính các địa phương.

Công Khanh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự