M

Cách tính thu phí đường bộ đối với xe môtô tại TP HCM

Loại xe có dung tích xi- lanh từ 100 cm3 đến 175 cm3 là 100.000 đồng/xe/năm, còn xe có dung tích xi- lanh từ trên 175 cm3 là 150.000 đồng.

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn.

Theo đó, các phương tiện xe môtô, xe gắn máy (gọi tắt là xe môtô, không bao gồm xe máy điện) có đăng ký biển số xe tại TP hoặc xe đăng ký tại địa phương khác nhưng hoạt động trên địa bàn TP sẽ là những người phải tiến hành kê khai nộp phí đường bộ trong đợt này.

Theo đó, các xe phát sinh trước ngày 1/1/2015, chủ phương tiện khai nộp phí đến hết tháng 7/2015 (ngày 31/7) với mức thu phí 12 tháng của năm 2015. Với xe phát sinh từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từ ngày 1/7 đến ngày 31/7). 

Cụ thể: Xe đăng ký mới, thực hiện khai nộp phí với mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm; Xe đăng ký lần thứ 2 trở đi (xe này đã được đăng ký trước ngày 1/1 của năm đó), nếu xe đó chưa được nộp phí thì chủ phương tiện phải khai nộp phí với mức thu phí cả năm; nếu đã được nộp thì chủ phương tiện chỉ thực hiện nộp Tờ khai phí và không phải nộp phí năm phát sinh.

Còn đối với xe phát sinh từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1): Đối với xe đăng ký lần đầu và xe đăng ký lần 2 trở đi (đã được nộp phí của năm phát sinh) thì chủ phương tiện không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

Trường hợp đăng ký từ lần thứ 2 trở đi nhưng xe đó chưa được nộp phí của năm phát sinh thì chủ phương tiện phải thực hiện khai nộp phí bổ sung tiền phí của năm phát sinh, cùng với số phí phải nộp của năm tiếp theo. Các năm tiếp theo không có biến động tăng, giảm xe, chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 1 hàng năm (chậm nhất ngày 31/1) với mức thu phí 12 tháng cho cơ quan thu phí.

Ngoài ra, không thu phí tương ứng với thời gian đã nộp phí đối với các trường hợp chủ phương tiện có biên lai chứng minh đã nộp phí tại các địa phương khác.

Mức thu như sau: Loại xe có dung tích xi- lanh đến 100 cm3 là 50.000 đồng/xe/năm; Loại xe có dung tích xi- lanh từ trên 100 cm3 đến 175 cm3 là 100.000 đồng/xe/năm; Loại xe có dung tích xi- lanh từ trên 175 cm3 là 150.000 đồng/xe/năm.

http://phapluattp.vn/phap-luat/van-ban-moi/cach-tinh-thu-phi-duong-bo-doi-voi-xe-mo-to-tai-tphcm-549424.html

Theo Minh Quý/Pháp Luật TP HCM

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự