M

Cách trả ơn của luật sư

Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý.

Bác nói: "Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa".

Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng thấy một tá kinh thánh trước cửa do cha sứ trả ơn.

Hôm sau, bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. Bác nói: "Tôi không thể lấy tiền của anh vì là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của chúng tôi".

Sáng hôm sau, bác thấy một tá bánh rán mà viên cảnh sát đặt trước cửa.

Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư và cũng không lấy tiền. "Tôi không thể lấy tiền của anh vì anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội".

Sáng hôm sau, một tá luật sư chờ trước cửa nhà bác thợ cạo chờ bác cắt tóc.

Phong Lan (sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm