M

Cách xét 4 ngành học trong một trường như thế nào?

Năm nay, thí sinh được phép đăng ký tối đa 4 ngành trong một trường và xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

 

Theo quy định xét tuyển năm nay, thí sinh được phép đăng ký tối đa 4 ngành trong một trường và xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Cách xét 4 ngành đó trong một trường như thế nào?

Trả lời:  

Quy định xét 4 nguyện vọng trong một trường theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 được hiểu như sau:

+ Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất;

+ Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4;

+ Các nguyện vọng 1, 2, 3, 4 trong một trường được xét đồng thời (thực hiện bằng phần mềm xét tuyển do Bộ GD&ĐT cung cấp hoặc phần mềm do trường xây dựng với thuật toán do Bộ GDĐT cung cấp);

+ Trong 4 nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả ngành đại học và cao đẳng (nếu trường có đào tạo cao đẳng).

 

Bao giờ các trường đại học công bố điểm chuẩn?

Theo quy định, chậm nhất 5 ngày sau khi hết thời hạn đăng ký xét tuyển của mỗi đợt, các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển.

Thí sinh nên nộp hồ sơ xét tuyển đại học lúc nào?

Chuyên gia tư vấn Phạm Mạnh Hà gợi ý thí sinh có thể nộp hồ sơ sau 3, 4 ngày kể từ 1/8. Điều này giúp các em có hình dung chung về lượng thí sinh xét tuyển vào trường.

Vân Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn