M

Cấm ngân hàng thu thêm phí ATM ngoài biểu ban hành

Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các đơn vị phát hành thẻ phải rà soát lại mức phí của thẻ ghi nợ nội địa và công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến phí.

Ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng rà soát lại các loại phí, mức phí thẻ ghi nợ nội địa đang được áp dụng. Một lần nữa, đại diện Vụ Thanh toán nhắc lại các quy định liên quan đến phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

Cụ thể, các ngân hàng chỉ được thu theo biểu phí do chính những đơn vị này quy định, không thu thêm phí ngoài biểu đã ban hành. Các loại phí phát hành, thường niên, giao dịch ATM phải nằm trong khung quy định của Thông tư 35.

Các ngân hàng cũng có nghĩa vụ niêm yết công khai biểu phí của thẻ ghi nợ nội địa, chủ động giải thích, minh bạch phí khi làm hợp đồng mở thẻ với khách hàng. Khi có thay đổi các mức phí, ngân hàng phải thông báo. Các đơn vị phát hành thẻ cũng được yêu cầu hỗ trợ phù hợp với sinh viên nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

Ngoài minh bạch các vấn đề liên quan đến thu phí, Vụ Thanh toán cũng yêu cầu các ngân hàng niêm yết lãi suất cho vay qua thẻ tín dụng một cách công khai. 

 

Thiên Trang

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tài chính