M

Câu đố tuyển dụng cực khó của Adobe

Adobe là tập đoàn phần mềm máy tính ở Mỹ. Đây cũng là nhà tuyển dụng khó tính với những câu hỏi hóc búa, đánh đố ứng viên.

100 người đưa ra 100 phát biểu.

Người thứ nhất nói: Ít nhất một người phát biểu sai.

Người thứ hai nói: Ít nhất hai người phát biểu sai.

Người thứ ba nói: Ít nhất ba người phát biểu sai.

Người thứ tư nói: Ít nhất bốn người phát biểu sai.

Người thứ 100 nói: Ít nhất 100 người phát biểu sai.

Vậy, bạn nghĩ có bao nhiêu người phát biểu sai và bao nhiêu người phát biểu đúng?

Bài toán di chuyển một que diêm, biến sai thành đúng

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển que diêm duy nhất để biến phép tính sai thành đúng. Tác giả khuyên người giải đừng phức tạp hóa vấn đề vì đây vốn là câu đố cho trẻ em.

Nguyễn Sương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn