M

Cấu trúc đề thi tiếng Anh trường THPT Trần Đại Nghĩa

Bài thi khảo sát tiếng Anh sẽ đánh giá năng lực tư duy, diễn đạt, vận dụng khoa học - xã hội vào cuộc sống của học sinh.

Sở GD&ĐT TP HCM vừa đưa ra cấu trúc đề khảo sát vào lớp 6 của trường như sau:

Cấu trúc bài làm
Cấu trúc chung bài khảo sát năng lực.

Phần 1: Trắc nghiệm (45 phút) với 30 câu nhằm khảo sát năng lực tư duy, sự nhanh nhạy, năng lực vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống.

Phần 2: Bài tự luận (45 phút) với khoảng 10 câu tập trung khảo sát năng lực, phán đoán, suy luận của học sinh. Trong đó, năng lực tư (3 câu), năng lực ngôn ngữ, diễn đạt (4 câu), năng lực vận dụng khoa học thường thức vào cuộc sống (2 câu), năng lực vận dụng hiểu biết xã hội vào cuộc sống 1 câu.

Học sinh dự tuyển đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP HCM, điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên năm học lớp 5. Bên cạnh đó, học sinh hoàn thành bài khảo sát tiếng Anh. Trường xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu

Quyên Quyên

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Giáo dục