M

Chắc chắn là thế rồi!

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

Chắc chắn là thế rồi!

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
- Tèo: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
- Cô giáo: Chắc chắn

*Độc giả có thể chia sẻ truyện, tranh hài hước theo địa chỉ Bandoccuoi@zing.vn

Sưu tầm

Sưu tầm

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống