M

Cho phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để cơ cấu lại nợ

Sáng ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2016 với 79,35% đại biểu nhấn nút đồng ý.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến là 1.014.500 tỷ đồng, chưa kể 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn từ ngân sách địa phương năm 2015 sang năm 2016. Dự kiến, số chi cân đối ngân sách sẽ là khoảng 1.273.200 tỷ đồng.

Như vậy, bội chi ngân sách năm 2016 dự kiến ở mức 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP.

Việc tăng lương từ 1/5/2016 đã được Quốc hội chốt phương án, với mức tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Quốc hội cũng thông qua việc sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán vốn cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển.

Các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự toán ngân sách Nhà nước sáng nay.
Các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua dự toán ngân sách Nhà nước sáng nay.

Trường hợp ngân sách trung ương năm 2015 bị hụt thu, Quốc hội cho phép Chính phủ sử dụng không quá 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của Nhà nước nhưng chỉ để cân đối, đáp ứng nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Riêng số tiền 30.000 tỷ đồng còn lại được đưa vào dự toán ngân sách ​Nhà nước năm 2016 để tăng chi đầu tư phát triển.

Việc bổ sung 30.000 tỷ đồng vốn ODA ước giải ngân tăng so với kế hoạch vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2015 cũng được thông qua trong kỳ họp này. Chính phủ cũng được phép phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu đã được Quốc hội quyết định.

Về kỳ hạn của trái phiếu Chính phủ, Quốc hội yêu cầu chỉ phát hành với thời hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm với tỷ lệ không quá 30% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, 70% đảm bảo từ 5 năm trở lên.

Việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước, trên cơ sở so sánh, phân tích, đảm bảo có lợi cho quốc gia và chỉ thực hiện trong năm 2015 và năm 2016, với tổng mức phát hành tối đa là 3 tỷ USD.

Dự chi 11.000 tỷ tăng lương công chức từ 1/5/2016

Mức tăng dự kiến sẽ là 5% lương cơ sở, tương đương từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng.

Hạ Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tài chính