M

Chủ quán mất laptop, nhân viên có phải bồi thường?

Bạn tôi làm mất chiếc laptop của chủ quán khi trông coi cửa hàng, vậy cô ấy có phải chịu trách nhiệm gì không?

Tôi có người bạn trong ca làm (phục vụ bưng bê cà phê) của cô ấy đã xảy ra việc chủ quán bị mất chiếc laptop (để ở quán). Nay họ yêu cầu bạn tôi phải bồi thường 1/2 giá trị tài sản bị mất với lý do họ đã giao quán cho bạn tôi trông coi nên khi mất đồ thì bạn tôi phải có trách nhiệm.

Vậy tôi xin hỏi, bạn tôi có phải chịu trách nhiệm với tài sản bị mất hay không vì tài sản đó là của chủ quán?

Nguyễn Thị Thùy Ngân (thanhchuong3110@gmail.com); Trần Thị Tuyết Thu (thutuyet_nguyet2011@gmail.com)

 

Luật sư Trần Ngọc Quý, Đoàn luật sư TP HCM, trả lời: Theo khoản 2,3,4 Điều 32 Nghị định số 05/2015 ngày 12-1-2015 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao Động) thì người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau :

- Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.

- Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao.

- Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

Như vậy, bạn của bạn có thể tham khảo các quy định nêu trên để làm cơ sở giải quyết việc của mình theo đúng pháp luật.

 

http://netluat.phapluattp.vn/luat-net/toi-muon-hoi/chu-quan-mat-laptop-nhan-vien-co-phai-boi-thuong-558122.html

Theo Kim Phụng/Pháp luật TP HCM

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn luậtPháp luật