M

Chủ tịch UBND tỉnh được đi xe công bao nhiêu tiền?

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh trực thuộc trung ương được sử dụng ôtô tối đa 920 triệu đồng/xe để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác.

Trước thắc mắc của bạn đọc về việc những chức danh nào thì được mua và đi loại xe công ra sao, phóng viên đã trao đổi với ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục công sản (Bộ Tài chính).

Cụ thể, theo quyết định 32/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 4/8/2015, quy định rõ về tiêu chuẩn định mức xe công cho các chức danh.

Trong đó, mức tối đa dành cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên thì căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại xe trang bị cho các chức danh nêu tại khoản 1 điều này theo đề nghị của Bộ Tài chính. Giá mua xe phù hợp với thị trường tại thời điểm mua sắm.

1
Chủ tịch UBND tỉnh được sử dụng xe ôtô tối đa 920 triệu đồng/xe. 

Cán bộ dành cho mức này gồm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.

Với các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một xe ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe (có hệ số lương khởi điểm 9,7 trở lên) gồm: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, TP HCM: Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Các chức danh được sử dụng xe ôtô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với mức giá mua xe tối đa 920 triệu đồng/xe gồm: Phó trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, TP HCM: Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

Trường hợp các chức danh quy định tại Điều này tự túc phương tiện, được khoán kinh phí sử dụng xe ôtô theo quy định tại điều 14 quyết định này.

Cuối cùng, quyết định 32 nêu rõ, trang bị, sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án với giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe cho các vị  trí sau đây:

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) được trang bị xe ôtô phục vụ công tác chung để đưa đón cán bộ đi công tác (không đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc) từ nguồn xe điều chuyển hoặc mua mới với giá mua tối đa 720 triệu đồng/xe; cụ thể ở đây gồm: Ở trung ương, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 3 xe ôtô/đơn vị; các đơn vị khác thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (các Vụ, Ban và các tổ chức tương đương) được trang bị tối đa 1 xe ôtô/đơn vị, các Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được trang bị tối đa 2 xe ôtô/đơn vị.

Trả lời trong cuộc họp báo công bố quyết định 32 về khoán định mức mua sắm và đi lại bằng xe công để tiết giảm chi phí trước đó, đại diện Bộ Tài chính cũng kỳ vọng sẽ thông qua Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là người dân để giám sát việc đi lại sử dụng xe công đúng định mức, không vượt tiêu chuẩn, nhằm tiết kiệm không chi tiêu xa hoa trong bối cảnh ngân sách đang eo hẹp.

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tinh-duoc-di-xe-cong-bao-nhieu-tien-927710.tpo

Theo Khánh Huyền/Tiền Phong

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự