M

Chủ tọa nhận định về hành vi phạm tội của kẻ giết 4 người

"Tôi thấy nhận thức của bị cáo thấp quá. Tại phiên tòa, có những lúc HĐXX hỏi Hai vẫn cười...", chủ tọa phiên xử kẻ gây ra thảm sát ở bản Phồng nói.

Chủ tọa nhận định về hành vi phạm tội của kẻ giết 4 người "Tôi thấy nhận thức của bị cáo thấp quá. Tại phiên tòa, có những lúc HĐXX hỏi Hai vẫn cười...", chủ tọa phiên xử kẻ gây ra thảm sát ở bản Phồng nói.

Bình luận

Tin tức mới nhất Nghệ An