M

Clip một người bị sét đánh 2 lần không chết

Bị sét đánh ngã lăn ra đường hai lần liên tiếp trong vòng chỉ khoảng một phút, người đàn ông ở Trung Quốc vẫn đứng dậy đi tiếp mà không hề hấn gì.

Clip một người bị sét đánh 2 lần không chết

Bị sét đánh ngã lăn ra đường hai lần liên tiếp trong vòng chỉ khoảng một phút, người đàn ông ở Trung Quốc vẫn đứng dậy đi tiếp mà không hề hấn gì.

Bình An

Theo Youtube/Bưu Điện Việt Nam

Theo Youtube/Bưu Điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Thế giới