M

Có được quảng cáo, so sánh trực tiếp với sản phẩm khác?

Công ty tôi chuẩn bị ra mắt một sản phẩm công nghệ vào cuối tháng này, vậy tôi có được phép đưa ra một sản phẩm khác để so sánh không?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của độc giả Thành An (TP HCM):

Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ để cho ra đời các sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Một sản phẩm công nghệ khi lưu thông trên thị trường cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật như đăng ký chất lượng hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa,… 

Sản phẩm công nghệ của công ty bạn đã đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật thì bạn có quyền đưa sản phẩm đó ra mắt công chúng bằng các phương tiện quảng cáo thương mại như các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện truyền tin; các loại xuất bản phẩm; các loại bảng, biển; vật thể cố định; các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác; các phương tiện quảng cáo thương mại khác. 

Hoạt động ra mắt sản phẩm công nghệ là hoạt động quảng cáo thương mại được quy định tại Điều 102 Luật Thương mại: “Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình”. 

Khi ra mắt sản phẩm công nghệ, công ty bạn không được phép đưa ra một sản phẩm cùng loại của một doanh nghiệp khác để so sánh trực tiếp. 

Bởi lẽ, hành vi này đã được quy định tại Điều 45 Luật cạnh tranh và Điều 109 Luật Thương mại.

Điều 45 Luật cạnh tranh: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh 

Cấm doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quảng cáo sau đây:

1. So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác; 

2. Bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng; 

3. Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về một trong các nội dung sau đây: 

a) Giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hoá, người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công.

b) Cách thức sử dụng, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành.

c) Các thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn khác. 

4. Các hoạt động quảng cáo khác mà pháp luật có quy định cấm. 

Điều 109 Luật Thương mại: Các quảng cáo thương mại bị cấm 

1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

2. Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật. 

3. Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo. 

4. Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo. 

5. Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. 

6. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

7. Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.

8. Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

9. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Đỗ Mến ghi

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn luậtPháp luật