M

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Dinh Đồng Đức ở thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) là nơi Phổ Nghi ở 14 năm, khi làm hoàng đế bù nhìn của "Mãn Châu quốc".

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Dinh Đồng Đức ở thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) là nơi Phổ Nghi ở 14 năm, khi làm hoàng đế bù nhìn của "Mãn Châu quốc".

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Cửa vào dinh. Phổ Nghi sinh năm 1906 và qua đời năm 1967, là vị vua cuối cùng của nhà Thanh ở Trung Quốc với danh hiệu Tuyên Thống hoàng đế (từ năm 1908-1912).

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Dinh Đồng Đức là nơi ở và làm việc của Phổ Nghi và gia đình từ năm 1932 đến 1945.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Dinh Đồng Đức có kiến trúc lai Trung Hoa và Nhật Bản

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Phòng khiêu vũ.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng
Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Bức tường chạm trổ hình rồng.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Văn phòng, nơi Phổ Nghi bàn chuyện chính trị với các quan chức và tiếp khách quốc tế.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Phòng dạ tiệc.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Phòng ngủ của Phổ Nghi.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Phòng ngủ của cha Phổ Nghi.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Hành lang.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Trang phục của Phổ Nghi trong phòng trưng bày.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Biểu trưng của dinh Đồng Đức.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Ấn ngọc của hoàng đế.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Chiếc xe Phổ Nghi từng sử dụng.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Đông ngự hoa viên rộng 11.100 m2, là khu vườn rộng nhất của dinh Đồng Đức.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Trong vườn có đường dẫn tới hầm chống không kích.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Nơi trú ẩn nếu có các trận không kích.

Cung điện của Hoàng đế Trung Hoa cuối cùng

Trường đua.

Trà My

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo China.org

Bình luận

Tin tức mới nhất Du lịch