Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Cuộc sống ở đâu rẻ nhất thế giới năm 2015?

Danh sách 10 thành phố có chi phí sinh hoạt “mềm” nhất thế giới năm nay theo tổ chức nghiên cứu EIU được Business Insider giới thiệu...

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 11,78 USD 5 năm trước: 1,57 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: Không rõ 5 năm trước: Không rõ Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,4 USD 5 năm trước: 1,47 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,13 USD 5 năm trước: 0,15 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/10.jpg" />

10. Riyadh, Ả-rập Xê-út

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: 

Hiện nay: 1,78 USD -  5 năm trước: 1,57 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ - 5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,4 USD5 năm trước: 1,47 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD5 năm trước: 0,15 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 21,61 USD 5 năm trước: 1,18 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: Không rõ 5 năm trước: Không rõ Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,31 USD 5 năm trước: 1,6 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,13 USD 5 năm trước: 0,15 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/9.jpg" />

9. Jeddah, Ả-rập Xê-út

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,61 USD5 năm trước: 1,18 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ - 5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,31 USD5 năm trước: 1,6 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD5 năm trước: 0,15 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 33,53 USD 5 năm trước: 2,72 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 7,05 USD 5 năm trước: 10 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,5 USD 5 năm trước: 1,8 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,17 USD 5 năm trước: 1,05 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/8.jpg" />

8. Panama City, Panama

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 3,53 USD5 năm trước: 2,72 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 7,05 USD5 năm trước: 10 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,5 USD5 năm trước: 1,8 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,17 USD5 năm trước: 1,05 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 42,07 USD 5 năm trước: 2,77 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 4,12 USD 5 năm trước: 4,73 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,16 USD 5 năm trước: 2,53 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,75 USD 5 năm trước: 1,63 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/7.jpg" />

7. Bucharest, Romania

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,07 USD5 năm trước: 2,77 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 4,12 USD5 năm trước: 4,73 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,16 USD5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,75 USD5 năm trước: 1,63 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 52,44 USD 5 năm trước: 2,92 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 11,4 USD 5 năm trước: 8,18 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,89 USD 5 năm trước: 3,98 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,28 USD 5 năm trước: 0,37 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/6.jpg" />

6. Algiers, Algeria

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 53

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,44 USD5 năm trước: 2,92 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 11,4 USD5 năm trước: 8,18 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,89 USD5 năm trước: 3,98 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,28 USD5 năm trước: 0,37 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 61,26 USD 5 năm trước: 0,96 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 18,98 USD 5 năm trước: 15,07 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,53 USD 5 năm trước: 1,26 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,24 USD 5 năm trước: 1,33 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/5.jpg" />

5. Kathmandu, Nepal

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,26 USD5 năm trước: 0,96 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 18,98 USD5 năm trước: 15,07 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,53 USD5 năm trước: 1,26 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,24 USD5 năm trước: 1,33 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 71,88 USD 5 năm trước: 2,03 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 6,47 USD 5 năm trước: 3,04 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,58 USD 5 năm trước: 2,35 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,78 USD 5 năm trước: 0,78 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/4.jpg" />

4. Damascus, Syria

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,88 USD5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 6,47 USD5 năm trước: 3,04 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,58 USD5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,78 USD5 năm trước: 0,78 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 81,05 USD 5 năm trước: 0,84 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 16,33 USD 5 năm trước: 39,24 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,2 USD 5 năm trước: 1,88 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,14 USD 5 năm trước: 1,17 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/3.jpg" />

3. New Delhi, Ấn Độ

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 43

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,05 USD5 năm trước: 0,84 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 16,33 USD5 năm trước: 39,24 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,2 USD5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,14 USD5 năm trước: 1,17 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 91,59 USD 5 năm trước: 1,78 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 13,73 USD 5 năm trước: 10,47 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,56 USD 5 năm trước: 1,35 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,14 USD 5 năm trước: 1,18 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/2.jpg" />

2. Karachi, Pakistan

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 40

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,59 USD5 năm trước: 1,78 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 13,73 USD5 năm trước: 10,47 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,56 USD5 năm trước: 1,35 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,14 USD5 năm trước: 1,18 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 100,91 USD 5 năm trước: 0,93 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 20,59 USD 5 năm trước: 25,22 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,53 USD 5 năm trước: 1,87 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,21 USD 5 năm trước: 1,22 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/1.jpg" />

1. Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 39

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 0,91 USD5 năm trước: 0,93 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 20,59 USD5 năm trước: 25,22 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,53 USD5 năm trước: 1,87 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,21 USD5 năm trước: 1,22 USD
http://vneconomy.vn/the-gioi/cuoc-song-o-dau-re-nhat-the-gioi-nam-2015-20151226111651493.htm

Theo Diệp Vũ/VnEconomy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh