Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Cuộc sống ở đâu rẻ nhất thế giới năm 2015?

Danh sách 10 thành phố có chi phí sinh hoạt “mềm” nhất thế giới năm nay theo tổ chức nghiên cứu EIU được Business Insider giới thiệu...

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 11,78 USD 5 năm trước: 1,57 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: Không rõ 5 năm trước: Không rõ Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,4 USD 5 năm trước: 1,47 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,13 USD 5 năm trước: 0,15 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/10.jpg" />

10. Riyadh, Ả-rập Xê-út

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 57

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg: 

Hiện nay: 1,78 USD -  5 năm trước: 1,57 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ - 5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,4 USD5 năm trước: 1,47 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD5 năm trước: 0,15 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 21,61 USD 5 năm trước: 1,18 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: Không rõ 5 năm trước: Không rõ Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,31 USD 5 năm trước: 1,6 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,13 USD 5 năm trước: 0,15 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/9.jpg" />

9. Jeddah, Ả-rập Xê-út

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 56

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,61 USD5 năm trước: 1,18 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: Không rõ - 5 năm trước: Không rõ

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,31 USD5 năm trước: 1,6 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,13 USD5 năm trước: 0,15 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 33,53 USD 5 năm trước: 2,72 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 7,05 USD 5 năm trước: 10 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,5 USD 5 năm trước: 1,8 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,17 USD 5 năm trước: 1,05 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/8.jpg" />

8. Panama City, Panama

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 3,53 USD5 năm trước: 2,72 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 7,05 USD5 năm trước: 10 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,5 USD5 năm trước: 1,8 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,17 USD5 năm trước: 1,05 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 42,07 USD 5 năm trước: 2,77 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 4,12 USD 5 năm trước: 4,73 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,16 USD 5 năm trước: 2,53 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,75 USD 5 năm trước: 1,63 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/7.jpg" />

7. Bucharest, Romania

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 55

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,07 USD5 năm trước: 2,77 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 4,12 USD5 năm trước: 4,73 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,16 USD5 năm trước: 2,53 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,75 USD5 năm trước: 1,63 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 52,44 USD 5 năm trước: 2,92 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 11,4 USD 5 năm trước: 8,18 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 4,89 USD 5 năm trước: 3,98 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,28 USD 5 năm trước: 0,37 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/6.jpg" />

6. Algiers, Algeria

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 53

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 2,44 USD5 năm trước: 2,92 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 11,4 USD5 năm trước: 8,18 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 4,89 USD5 năm trước: 3,98 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,28 USD5 năm trước: 0,37 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 61,26 USD 5 năm trước: 0,96 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 18,98 USD 5 năm trước: 15,07 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,53 USD 5 năm trước: 1,26 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,24 USD 5 năm trước: 1,33 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/5.jpg" />

5. Kathmandu, Nepal

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,26 USD5 năm trước: 0,96 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 18,98 USD5 năm trước: 15,07 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,53 USD5 năm trước: 1,26 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,24 USD5 năm trước: 1,33 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 71,88 USD 5 năm trước: 2,03 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 6,47 USD 5 năm trước: 3,04 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,58 USD 5 năm trước: 2,35 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 0,78 USD 5 năm trước: 0,78 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/4.jpg" />

4. Damascus, Syria

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 44

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,88 USD5 năm trước: 2,03 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 6,47 USD5 năm trước: 3,04 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,58 USD5 năm trước: 2,35 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 0,78 USD5 năm trước: 0,78 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 81,05 USD 5 năm trước: 0,84 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 16,33 USD 5 năm trước: 39,24 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 2,2 USD 5 năm trước: 1,88 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,14 USD 5 năm trước: 1,17 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/3.jpg" />

3. New Delhi, Ấn Độ

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 43

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,05 USD5 năm trước: 0,84 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 16,33 USD5 năm trước: 39,24 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 2,2 USD5 năm trước: 1,88 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,14 USD5 năm trước: 1,17 USD

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 91,59 USD 5 năm trước: 1,78 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 13,73 USD 5 năm trước: 10,47 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,56 USD 5 năm trước: 1,35 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,14 USD 5 năm trước: 1,18 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/2.jpg" />

2. Karachi, Pakistan

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 40

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 1,59 USD5 năm trước: 1,78 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 13,73 USD5 năm trước: 10,47 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,56 USD5 năm trước: 1,35 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,14 USD5 năm trước: 1,18 USD

 

Cuoc song o dau re nhat the gioi nam 2015? hinh anh 100,91 USD 5 năm trước: 0,93 USD Giá 1 chai rượu vang: Hiện nay: 20,59 USD 5 năm trước: 25,22 USD Giá 1 bao thuốc lá: Hiện nay: 1,53 USD 5 năm trước: 1,87 USD Giá 1 lít xăng không chì: Hiện nay: 1,21 USD 5 năm trước: 1,22 USD" src="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/uopuoka/2015_12_28/1.jpg" />

1. Mumbai, Ấn Độ

Chỉ số chi phí sinh hoạt thế giới: 39

Giá 1 ổ bánh mỳ 1 kg:

Hiện nay: 0,91 USD5 năm trước: 0,93 USD

Giá 1 chai rượu vang:

Hiện nay: 20,59 USD5 năm trước: 25,22 USD

Giá 1 bao thuốc lá:

Hiện nay: 1,53 USD5 năm trước: 1,87 USD

Giá 1 lít xăng không chì:

Hiện nay: 1,21 USD5 năm trước: 1,22 USD
http://vneconomy.vn/the-gioi/cuoc-song-o-dau-re-nhat-the-gioi-nam-2015-20151226111651493.htm

Theo Diệp Vũ/VnEconomy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh

Mastercard bi EU phat 650 trieu USD hinh anh

Mastercard bị EU phạt 650 triệu USD

Sau 6 năm điều tra, EC đã quyết định phạt Mastercard gần 650 triệu USD do vi phạm Luật Cạnh tranh. Số tiền phạt này đã được giảm 10% so với trước đó.

Thu giu 1.100 san pham kich duc o Ha Noi hinh anh

Thu giữ 1.100 sản phẩm kích dục ở Hà Nội

Cơ quan chức năng thu giữ 1.100 sản phẩm kích dục từ một cơ sở kinh doanh tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.