M

Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn

Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn các trường thành viên. Đại học Y dược Thái Nguyên lấy cao nhất 25,5 điểm.

Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 1
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 2
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 3
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 4
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 5
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 6
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 7
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 8


Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 9Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 10
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 11
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 12
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 13
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 14
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 15
Dai hoc Thai Nguyen cong bo diem chuan hinh anh 16

Quyên Quyên

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục