M

Đáp án bài toán hại não về phép tính cộng

Bài toán được trích trong cuốn "35 bộ đề thi giao lưu Toán tuổi thơ".

Đề bài như sau: "Hãy viết 20 thành tổng các số tự nhiên có tích cũng bằng 20".

Bài toán được giải đáp:

"Phân tích 20 thành tích các số tự nhiên khác 1.

20 = 2 x 2 x 5 = 4 x 5 = 10 x 2

Trường hợp: 2 x 2 x5 = 20 thì tổng của chúng là: 2 + 2 + 5 = 9. Vậy để tổng bằng 20 thì phải thêm vào là: 20 – 9 = 11.

Thay 11 bằng tổng của 11 số 1 khi đó tích sẽ không thay đổi.

Tương tự với các trường hợp: 20 = 4 x 5 và 20 = 10 x 2

Ta có 3 cách sau:

Cách 1:

20 = 2 x 2 x 5 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

20 = 2 + 2 + 5 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1

Cách 2:

20 = 4 x 5 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

20 = 4 + 5 + 1 + 1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

Cách 3:

20 = 10 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

20 = 10 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1".

Phụ huynh, học sinh có câu hỏi khó về bài tập, đề thi cần được giải đáp, có thể gửi về địa chỉ email toasoan@news.zing.vn. 

Thử làm bài toán thay thế đề lớp 3 lên báo Anh, Mỹ

Ngày 25/5, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Nguyễn Bá Cường cho biết, bài toán lớp 3 gây xôn xao thời gian qua được gỡ bỏ, thay thế bằng một đề bài khác phù hợp hơn.

PV

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn