M

Đáp án bài toán lớp 5 khiến người lớn đau đầu

Dưới đây là đáp án cho bài toán lớp 5 khiến người lớn đau đầu.

Đề bài:

Trong một hội nghị khoa học có 100 thành viên, có tất cả:

* 70 người biết tiếng Nga.

* 75 người biết tiếng Pháp.

* 90 người biết tiếng Anh.

Hỏi có ít nhất bao nhiêu người biết cả 3 ngoại ngữ nêu trên?

Trả lời. Ta thấy rằng:

- Có 30 người không biết tiếng Nga.

- Có 25 người không biết tiếng Pháp.

- Có 10 người không biết tiếng Anh.

Do đó, trong trường hợp xấu nhất, những người không biết 1 trong các ngoại ngữ trên đều phân biệt cả thì có tất cả 30 + 25 + 10 = 65 người.

Vậy có ít nhất 100 – 65 = 35 người biết cả 3 ngoại ngữ.

Phụ huynh, học sinh có câu hỏi khó về bài tập, đề thi cần được giải đáp, có thể gửi về địa chỉ email toasoan@zing.vn.

Bài toán đánh cờ của trẻ con làm đau đầu người lớn

Bài toán do bạn Thu Hằng chia sẻ về đánh cờ, tìm ván hòa.

Lê Phúc Lữ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Giáo dục