M

Đáp án bài toán tiểu học hại não: Tìm giỏ đựng cam

Đề bài được trích trong cuốn “54 bài toán vui lớp 4”.

Bài toán ngày 26/1 như sau:

"Một người bán sáu giỏ cam và xoài. Mỗi giỏ chỉ đựng hoặc cam hoặc xoài, với số lượng: 36, 39, 40, 41, 42, 44. Biết rằng sau khi bán một giỏ xoài thì số cam còn lại gấp bốn lần số xoài còn lại.

Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đáp án được trích từ cuốn sách như sau:

"Vì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại nên tổng số cam và số xoài còn lại là số chia hết cho 5

Số cam và số xoài mang ra chợ là: 36 + 39 + 40 + 41 + 42 +44 = 242 (quả)

Số 242 chia hết cho 5 còn dư 2

Vậy giỏ xoài bán đi có số quả là số chia hết cho 5 còn dư 2

Trong các số 36, 39, 40, 41, 42, 44 chỉ có số 42 chia hết cho 5 còn dư 2

Vậy số cam và số xoài còn lại là:

242 – 42 = 200 (quả)

Số xoài còn lại là:

200 : 5 = 40 (quả)

Đáp số: Các giỏ xoài 40 quả, 42 quả

Các giỏ cam 36 quả, 39 quả, 41 quả, 44 quả".

 

Một số đáp án của độc giả:

"Giỏ đựng cam: 36, 39, 41, 44. Giỏ đựng xoài: 40, 42. Đơn giản chỉ là phép tính nhanh tiểu học. Giả sử tổng số cam trong các giỏ là: (36+44)+ (39+41)=160. Như vậy chỉ việc bán giỏ xoài 42 trái thì thỏa mãn yêu cầu đề bài".

"Tổng 6 giỏ là 242. Sau khi bán giỏ xoài thì tổng còn lại phải chia hết cho 5. Vậy giỏ xoài là 42 và 40. Còn lại là giỏ cam".

 

 

PV

Bình luận

Tin tức mới nhất Những đề thi hại não