M

Đáp án bài toán ‘tìm hình vuông’ khiến giáo viên hoa mắt

Bài toán “tìm hình vuông” được đăng tải trên diễn đàn của giáo viên tiểu học khiến nhiều người… hoa mắt.

Hàng loạt đáp án về số hình vuông được nêu ra như: 5, 10, 15, 29… Một thành viên cho rằng, nên xếp hình vẽ bằng que tăm sẽ dễ dàng hơn. 

Thành viên khác chỉ ra: Trong không gian sẽ có 5 hình vuông nhưng xét trong mặt phẳng thì… trừu tượng và không thể tìm được lời giải.

Đề bài toán
Đề bài toán "tìm hình vuông".

Nhóm thủ khoa giải những bài toán hại não Lovebook đưa ra đáp án như sau:

Trình bày lại hình vuông:

Hình vẽ được đánh dấu sao cho dễ nhận biết.
Hình vẽ được đánh dấu sao cho dễ nhận biết.

Số lượng hình vuông trong hình vẽ này gồm 2 thành phần: Các hình vuông lớn và các hình vuông nhỏ ở góc rìa ngoài.

Việc đếm và nhóm các hình vuông nhỏ rìa ngoài không hề khó khăn, và ta sẽ thấy ngay mỗi phía rìa sẽ có 7 hình vuông. Do đó, số hình vuông ở rìa ngoài là 14.

Việc đếm số hình vuông lớn ở bên trong có thể thực hiện theo quy luật đơn giản sau đây: Coi hình vẽ trên là vẽ trực quan 5 lớp hình vuông; xét từ dưới lên với mỗi lớp, ta chỉ cần đếm số hình vuông có trong lớp đó. Và số hình vuông có trong 1 lớp chính bằng số chấm xanh có trong hình vuông (tính cả chấm xanh ở góc). Do đó, ta thu được kết quả là 5+4+3+2+1=15.

Từ 2 thành phần trên, ta được số hình vuông có trong hình vẽ là 15 + 14 = 29 hình.

Theo cách tính trên, ta không cần căng mắt đếm mà chỉ cần để ý quy luật số lượng dấu chấm xanh có trong hình nếu như số lớp hình vuông được mở rộng lên nhiều hơn nữa.

Thử độ tinh mắt với bài toán đếm hình vuông

Một thành viên của diễn đàn "Chúng tôi yêu giáo dục tiểu học" đã đưa ra hình ảnh đếm hình vuông, thử tài tinh mắt của mọi người.

Quyên Quyên

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn