M

Dấu mốc đáng nhớ về ‘địa ngục trần gian’ Auschwitz

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Auschwitz là trại tập trung lớn nhất trong số 6 trại của phát xít Đức nhằm giết người Do Thái.

Tháng 6/1940, phát xít Đức cho xây dựng trại Auschwitz để thực hiện kế hoạch hủy diệt dân tộc Do Thái. Trùm phát xít Hitler đã biến khu trại này thành “lò giết người hàng loạt” lớn nhất trong lịch sử thế giới

Tháng 6/1940, phát xít Đức cho xây dựng trại Auschwitz để thực hiện kế hoạch hủy diệt dân tộc Do Thái. Trùm phát xít Hitler đã biến khu trại này thành “lò giết người hàng loạt” lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ngày 27/1/2015, thế giới kỷ niệm 70 năm ngày Auschwitz thoát gông cùm phát xít Đức.

Trại Auschwitz được xây dựng ở ngoại ô thành phố Oswiecim thuộc lãnh thổ Ba Lan, là khu vực trung tâm vùng chiếm đóng của Đức Quốc xã ở Châu Âu, thuận tiện cho việc chuyên chở tù nhân, lương thực… từ Ba Lan đi khắp nơi và ngược lại.

Trại Auschwitz, được xây dựng ở ngoại ô thành phố Oswiecim thuộc lãnh thổ Ba Lan, là khu vực trung tâm vùng chiếm đóng của Đức Quốc xã ở châu Âu và thuận tiện cho việc chuyên chở tù nhân, lương thực… từ Ba Lan đi khắp nơi và ngược lại.

Ngày 17/4/1940, những tù nhân chính trị Ba Lan đầu tiên bị đưa đến khu trạị. Trong đó phần lớn là đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Do Thái, Gypsy cùng tù binh Liên Xô.

Ngày 17/4/1940, những tù nhân chính trị Ba Lan đầu tiên bị đưa đến khu trạị, trong đó phần lớn là đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Do Thái.

Đầu năm 1941, phát xít Đức tiến hành kế hoạch “Giải pháp cuối cùng về vấn đề người Do Thái” nhằm sát hại hơn 1 triệu người. Đây cũng là kế hoạch giết người có quy mô lớn nhất mà Hitler phê chuẩn.

Đầu năm 1941, phát xít Đức tiến hành kế hoạch “Giải pháp cuối cùng về vấn đề người Do Thái” nhằm sát hại hơn một triệu người. Đây cũng là kế hoạch giết người có quy mô lớn nhất mà Hitler phê chuẩn.

Mùa xuân năm 1942, phát xít Đức thi hành những vụ tàn sát bằng hơi ngạt đầu tiên. Chúng sử dụng các tù nhân Xô Viết làm vật thí nghiệm để thứ khí độc ZyklonB do công ty Deutsche Gesellschaft sản xuất.

Mùa xuân năm 1942, phát xít Đức thi hành những vụ tàn sát bằng hơi ngạt đầu tiên. Chúng sử dụng các tù nhân làm vật thí nghiệm để thử khí độc ZyklonB do công ty Deutsche Gesellschaft sản xuất. Từ tháng 6 đến tháng 12/1942, phát xít Đức đã sát hại tổng cộng 600.000 người, trong đó có 550.000 người Do Thái. Chúng coi họ là kẻ thù “không độ trời chung”, là nô lệ nên đối xử tàn độc.

Ngày 27/1/1945, Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng khu trại, khoảng 7000 người đã được thả tự do. Các chỉ huy SS (lực lượng thân cận của Hitler) nhanh chóng phá hủy các phòng hơi ngạt cùng nhiều tòa nhà, tiêu hủy tài liệu về kế hoạch tàn sát người Do Thái.

Ngày 27/1/1945, Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng khu trại. Khoảng 7.000 người đã được thả tự do. Các chỉ huy SS (lực lượng thân cận của Hitler) nhanh chóng phá hủy các phòng hơi ngạt cùng nhiều tòa nhà, tiêu hủy tài liệu về kế hoạch tàn sát người Do Thái.

Ngày nay, Auschwitz trở thành một bảo tàng lịch sử, một nhân chứng sống cho tội ác của phát xít Đức.

Ngày nay, Auschwitz trở thành một bảo tàng lịch sử, nhân chứng sống cho tội ác của phát xít Đức.

Việt Anh

Ảnh: Auschwitz.org

Bình luận

Tin tức mới nhất Thế giới