M

Đề thi, bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

Zing.vn cập nhật đề thi và bài giải môn Tiếng Anh chiều 23/6. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 không quá khó.

'Nhiều thí sinh sẽ đạt điểm 10 Tiếng Anh' Theo cô Nguyễn Thùy Dương, giáo viên trường Việt Úc, Hà Nội, đề thi Tiếng Anh THPT quốc gia không quá khó.

Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

> Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 404

Bài giải Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 405

Bài giải Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 412

> Bài giải Tiếng Anh THPT quốc gia mã 401

Bài giải Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 424

Bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia mã đề 423

> Bài giải 24 mã đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

Gợi ý bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017 do cô Trần Thu Hiền và Nguyễn Thùy Dương (giáo viên Tiếng Anh, Trường Việt Úc, Hà Nội) thực hiện.

Mã 406

 1. B 2. B  3. A  4. B  5. B  6. D  7. D  8. D 
9. B  10. C  11. A  12. A  13. A  14. B  15. C  16. C 
17. D  18. A  19. B  20. D  21. C  22. D   23. C 24. B 
25. C  26. D  27. D  28. A  29. D  30. D  31. B  32. B 
33. C  34. D  35. C   36. B 37. A  38. A  39. B  40. B 
41. C  42. A  43. C   44. A   45. D   46. A   47. C   48. A 
49. C  50. C             

Mã đề 409

1. A 2. C 3. A 4. A 5. D 6. A 7. D 8. B
9. C 10. B 11. B 12. D 13. C 14. B 15. C 16. D
17. A 18. B 19. C 20. B 21. A 22. D 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. D 29. B 30. C 31. C 32. D
33. C 34. B 35. A 36. A 37. A 38. A 39. C 40. C
41. D 42. C 43. D 44. C 45. B 46. B 47. D 48. C
49. D 50. B            

Mã đề 413

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. C
9. A 10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. C 16. C
17. D 18. D 19. A 20. D 21. C 22. C 23. A 24. D
25. B 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C 31. A 32. D
33. D 34. D 35. B 36. D 37. C 38. B 39. A 40. A
41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. C 47. A 48. A
49. B 50. B            

Đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 413

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 5
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 6

Mã đề 409 

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 7
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 8
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 9
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 10
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 11
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 12

Mã đề 406

De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 13
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 14
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 15
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 16
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 17
De thi, bai giai mon Tieng Anh THPT quoc gia 2017 hinh anh 18
Thí sinh nhận xét đề Tiếng Anh vừa sức Nhiều thí sinh cho rằng đề thi Tiếng Anh chiều 23/6 không quá khó.

Đề thi, bài giải môn Sinh học THPT quốc gia 2017

Zing.vn cập nhật đề thi và bài giải môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

Đề thi, bài giải môn Vật lý THPT quốc gia 2017

Zing.vn cập nhật đề thi và bài giải môn Vật lý thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 23/6.

Nhiều mã đề thi Vật lý THPT quốc gia phải đính chính

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết vừa nhận được phản ánh về việc một số đề môn Vật lý phải đính chính sau giờ thi sáng nay.

Zing.vn

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục