M

Đi tìm sự tương đồng giữa 2 nền văn hóa Việt - Hàn

Cuốn sách dày 480 trang đi sâu phân tích các tác động của sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn trong hợp tác kinh tế, giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc.

 

Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, tương đồng và khác biệt là công trình do phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Thu Lương, Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, thuộc Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn TP HCM nghiên cứu, biên soạn. 

Nội dung sách đi sâu nghiên cứu các đặc trưng văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc từ xưa đến nay, so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa hai nền văn hóa. Qua đó tập trung phân tích các tác động của sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn trong hợp tác, giao lưu Việt - Hàn, cụ thể trong các trường hợp đang trực tiếp hợp tác kinh tế như các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và giao lưu xã hội như các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tại Hàn Quốc…

Cuốn sách dày 480 trang được ra đời với mục đích tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, giúp người dân hai nước dễ dàng thích nghi hơn khi sống và làm việc trên lãnh thổ của nhau; đồng thời góp phần bổ sung thêm tài liệu tham khảo cần thiết, bổ ích cho sinh viên ngành Hàn Quốc học trong các trường đại học, các nhà nghiên cứu và độc giả cả nước.

Trương Khởi

Bình luận

Tin tức mới nhất Xuất bản