M

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM)

Hai trường đại học lớn thuộc khối kinh tế tại TP.HCM đã công bố điểm chuẩn. Theo đó, điểm đỗ ĐH Kinh tế TP.HCM là 19.

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM)

Hai trường đại học lớn thuộc khối kinh tế tại TP.HCM đã công bố điểm chuẩn. Theo đó, điểm đỗ ĐH Kinh tế TP.HCM là 19.

Xem điểm chuẩn của hai trường:

Trường/ Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã trường/ ngành

Khối thi

Điểm chuẩn 2011

Điểm chuẩn 2012

Điểm xét NV2/ Chỉ tiêu 2012

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

KSA

       

Điểm trúng tuyển chung

 

A, A1

19,0

19,0

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ-LUẬT (ĐHQG TP.HCM)

QSK

       

Điểm trúng tuyển đã nhân hệ số 2 môn Toán. Thí sinh đã dự thi vào trường chưa trúng tuyển vào ngành đăng ký, được tham gia đăng ký nguyện vọng phân ngành. Hồ sơ gửi từ ngày 9-8 đến 14-8.

       

145 chỉ tiêu phân ngành

Kinh tế học

D310101

A, A1, D1

17,0

24,0/ 24,0/ 26,0

 

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)

D310106

A, A1, D1

20,5

28,5/ 28,5/ 30,0

 

Kinh tế (Kinh tế và quản lý công)

D310101

A, A1, D1

16,5

22,5/ 22,5/ 23,5

 

Tài chính-ngân hàng

D340201

A, A1, D1

18,0

26,5/ 26,5/ 29,5

 

Kế toán

D340301

A, A1, D1

20,0

24,0/ 24,0/ 26,0

 

Kiểm toán

D340302

A, A1, D1

 

26,5/ 26,5/ 28,5

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A, A1

16,0

22,0/ 22,0

22,0 (75)

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

18,0

25,5/ 25,5/ 28,0

 

Kinh doanh quốc tế

D340120

A, A1, D1

 

25,5/ 25,5/ 27,5

 

Luật kinh tế (Luật kinh doanh)

D380107

A, A1, D1

17,5

25,5/ 25,5/ 27,5

 

Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)

D380107

A, A1, D1

18,5

25,5/ 25,5/ 28,5

 

Luật (Luật dân sự)

D380101

A, A1, D1

16,0

22,0

22,0 (20)

Luật kinh tế (Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán)

D380107

A, A1, D1

18,0

22,0

22,0 (50)

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục