M

Điểm chuẩn và chỉ tiêu bổ sung vào ĐH Sài Gòn

Trường ĐH Sài Gòn có điểm chuẩn vào ngành Thanh nhạc là 34, ngành Quản trị Kinh doanh khối A1 là 17 điểm. Trường còn có hơn 2.000 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

Điểm chuẩn và chỉ tiêu bổ sung vào ĐH Sài Gòn

Trường ĐH Sài Gòn có điểm chuẩn vào ngành Thanh nhạc là 34, ngành Quản trị Kinh doanh khối A1 là 17 điểm. Trường còn có hơn 2.000 chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

Các điểm dưới đây dành cho HSPT, KV3 (các ngành Thanh nhạc, SP Âm nhạc, SP Mĩ thuật - điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2). Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

Điểm trúng tuyển hệ đại học

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Điểm chuẩn ĐH, CĐ 2012

Stt

Ngành

Khối

Điểm
chuẩn

1

Thanh nhạc

D210205

N

34,0

2

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

D220113

C

17,5

D1

16,0

3

Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch)

D220201

D1

17,5

4

Khoa học thư viện

D320202

A

13,5

B

14,5

C

14,5

D1

13,5

5

Quản trị kinh doanh

D340101

A

16,5

A1

17,0

D1

18,0

6

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

17,0

A1

17,5

D1

19,0

7

Kế toán

D340301

A

16,5

A1

17,0

D1

18,0

8

Luật

D380101

A

14,0

C

17,0

D1

16,0

9

Khoa học môi trường

D440301

A

14,0

B

15,5