M

Đình chỉ hàng loạt lãnh đạo HĐQT GPBank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ đối với một số chức danh trong HĐQT, đồng thời chỉ định người đại diện của GPBank.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Tạ Bá Long đối với chức danh Chủ tịch và  Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) GPBank. Ngoài ra, con gái ông Tạ Bá Long là bà Tạ Thu Thủy cũng không còn là Thành viên HĐQT ngân hàng này. Trong danh sách các lãnh đạo GPBank bị đình chỉ còn có ông Đoàn Văn An, Phó chủ tịch HĐQT. 

Ông Tạ Bá Long, người vừa bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, nắm giữ 7.759.800 cổ phiếu GPBank, tính đến đầu năm 2014. Tổng giá trị số cổ phiếu ông nắm giữ đến thời điểm đó là 50,5 tỷ đồng.

Bên cạnh cổ phiếu GPBank, ông Long cũng nắm hơn 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PFI). Là tiến sĩ khoa học, ông Long tham gia GPBank từ năm 2003 và chính thức làm Chủ tịch HĐQT kể từ giữa năm 2004.

Để đảm bảo hoạt động của GPBank tiếp tục diễn ra bình thường, bên cạnh việc đình chỉ một số chức danh trong HĐQT, NHNN chỉ định bà Trần Thị Lệ Nga là người đại diện (bao gồm người đại diện theo pháp luật) của GPBank.

Cơ hội cuối cùng của GP.Bank

Trước khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố mua lại bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) với giá 0 đồng, cơ hội cuối cùng đã được mở ra đối với họ.

Tô Đức

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tài chính