M

Đờm xanh và đờm đỏ

Hai người đàn ông cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một người khạc ra đờm xanh.

Khi bệnh trở nên quá nặng, họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo:

"Anh khạc ra đờm đỏ thì may còn hi vọng, chứ anh kia ra đờm xanh thì chịu, tôi không thể chữa được nữa. Nên về mà lo hậu sự đi thôi".
Cả hai cùng hỏi thầy:
 "Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau như thế?"
Thầy nói:
"Ðờm đỏ tự phổi ra, tôi còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ rồi, còn chữa thế nào cho lành được".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm