M

Đón tuyết hiếm ở Ả Rập

Tuyết rơi là sự kiện vừa hiếm vừa lạ. Người dân nô nức chơi tuyết, người tuyết đắp nhiều đến nỗi chính quyền phải có can thiệp, tờ 163 Travel đưa tin.

Hàng trăm năm nay Ả Rập mới có một lần đón tuyết như năm nay. Tuyết rơi quả thực là sự kiện vừa hiếm vừa lạ ở nơi đây.
Hàng trăm năm nay Ả Rập mới có một lần đón tuyết như năm nay. Tuyết rơi quả thực là sự kiện vừa hiếm vừa lạ ở nơi đây.
Điều này khiến cho nhiều người dân nô nức đi chơi tuyết. Họ nằm sõng người trên tuyết,…
Điều này khiến cho nhiều người dân nô nức đi chơi tuyết.
… hoặc làm quả cầu tuyết tung ném với nhau, vô cùng vui vẻ.
Họ làm quả cầu tuyết tung ném với nhau, vô cùng vui vẻ.
‘Người tuyết’ dưới đôi tay của họ đa phần mang dáng hình lạc đà, loại động vật rất đưa yêu thích và ưa chuộng ở đất nước này.
"Người tuyết" dưới đôi tay của họ đa phần mang dáng hình lạc đà, loại động vật rất đưa yêu thích và ưa chuộng ở đất nước này.
Tuy nhiên, trước sự kiện này, học giả Mohammad Saleh Al Minjed đã đại diện tuyên bố quy định mới ban hành, trong đó yêu cầu người dân ngừng việc đắp người tuyết hoặc lạc đà tuyết. Những người ủng hộ quy định này giải thích, việc đắp tuyết hoàn toàn là bắt chước người phương Tây, không có giá trị văn hóa truyền thống, rằng những người đắp tuyết như vậy nên học các sáng tạo về khoa học của phương Tây, chứ không phải là văn hóa.
Tuy nhiên, trước sự kiện này, học giả Mohammad Saleh Al Minjed đã đại diện tuyên bố quy định mới ban hành, trong đó yêu cầu người dân ngừng việc đắp người tuyết hoặc lạc đà tuyết. Những người ủng hộ quy định này giải thích, việc đắp tuyết hoàn toàn là bắt chước người phương Tây, không có giá trị văn hóa truyền thống, rằng những người đắp tuyết như vậy nên học các sáng tạo về khoa học của phương Tây, chứ không phải là văn hóa.
Còn những người phản đối quy định này cho rằng, thời gian rơi tuyết trong năm vốn đã rất ngắn ngủi, mà Ả Rập biết bao nhiêu năm mới có một lần tuyết, nên chính quyền không nên lấy đi quyền được vui chơi của người dân.
Còn những người phản đối quy định này cho rằng, thời gian rơi tuyết trong năm vốn đã rất ngắn ngủi, mà Ả Rập biết bao nhiêu năm mới có một lần tuyết, nên chính quyền không nên lấy đi quyền được vui chơi của người dân.

Lan Thư

Bình luận

Tin tức mới nhất Du lịch nước ngoài