M

EVN được quyền tăng giá điện 3-5%

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN được phép điều chỉnh tăng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Theo quyết định vừa được Thủ tướng ký ban hành về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện, hàng năm, sau khi kiểm tra giá thành điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện được xem xét, điều chỉnh.

Giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện biến động so với thông số đã được sử dụng, để xác định giá bán điện bình quân hiện hành.

Khi các thông số đầu vào theo quy định kể trên biến động, làm giá bán điện bình quân giảm so với giá bán hiện hành thì giá điện được điều chỉnh giảm. Còn khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

EVN duoc quyen tang gia dien 3-5% hinh anh 1
Nếu tăng giá trên 10%, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương và Thủ tướng. Ảnh: Hoàng Hà.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

EVN còn được trao cơ chế điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện trong phạm vi khung giá do Thủ tướng quy định.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5%, EVN được quyết định tăng ở mức tương ứng.

Khi giá bán điện cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN được phép tăng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Nếu giá bán điện cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, ngoài ra còn trường hợp điều chỉnh ngoài khung giá quy định thì phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát.

Trong 15 ngày làm việc, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và gửi ý kiến bằng văn bản đến Bộ Công Thương. Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch. Bộ Công Thương cũng được yêu cầu EVN giảm giá, trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm mà doanh nghiệp này “ngó lơ”.

Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm yêu cầu EVN điều chỉnh lại giá bán nếu phát hiện có sai sót trong kết quả tính toán giá.


Hiếu Công

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh