M

Hà Nội giảm 26 trưởng phòng sau tinh giản biên chế

Ban Pháp chế của HĐND TP Hà Nội cho biết sau khi thực hiện tinh giản biên chế, Hà Nội giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu.

Chiều 19/10, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả giám sát giám sát thực hiện nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của TP Hà Nội.

Ban Pháp chế đánh giá các đơn vị hành chính, sự nghiệp của TP Hà Nội đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ.

Hết tháng 8/2016, TP Hà Nội sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức với 22 sở, đã giảm được 46 phòng, ban tại 22 sở. Sau sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, TP Hà Nội đã giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị so với trước sắp xếp.

“Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế. TP Hà Nội đã thực hiện tinh giản được 3 đợt và đảm bảo chế độ đúng theo quy định. Cụ thể, TP Hà Nội giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng, 151 biên chế, 704 hợp đồng có chỉ tiêu”, báo cáo nêu.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế chỉ rõ việc bố trí, quản lý, sử dụng biên chế ở một số đơn vị còn chưa hợp lý, còn tình trạng sử dụng biên chế công chức thấp hơn chỉ tiêu được giao, nhưng vẫn ký hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt số được giao theo nghị quyết của HĐND TP.

Ban Pháp chế kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị y tế theo hướng: Sáp nhập hai đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số và Kế hoạch hoá gia đình thành một đơn vị.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng 'nói phải đi đôi với làm'

Sáng 1/8, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2016, phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 


 • Hà Nội

  • Diện tích: 3.358,9 km²
  • Dân số: 7.328.400 người (2016)
  • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
  • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
  • Mã điện thoại: 24
  • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Thắng Quang

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Hà NộiThời sự