M

Hai tin vui và một tin buồn

Thấy chồng về, người vợ chạy vội ra và nói: "Hôm nay có hai tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?".

"Câu này quen quá, anh đọc trong chuyện cười nào đó rồi nhé vợ. Nhưng thôi, có tới hai tin vui cơ à. Vậy vợ nói cho anh tin vui trước nhé".

"Vâng, tin vui là răng đầu tiên của con trai đã mọc".

"Tuyệt quá. Và tin vui nữa là gì?".

"Nó cũng đã bắt đầu tập đi".

"Không thể tin nổi. Thế tin buồn là gì?".

"Trong lúc tập đi, nó ngã và cái răng đã gãy".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm