M

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tăng học phí lên 14 triệu

Mức thu học phí chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tăng lên 14 triệu đồng/sinh viên từ năm học 2016-2017.

 

Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017.

 

Theo đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo mô hình quản trị tự chủ của các trường đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới.

 

Cụ thể, Học viện được tự chủ về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy và nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; đầu tư, mua sắm; cơ chế giám sát.

 

Học viện được chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, lĩnh vực, đa phân hiệu theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế; đồng thời đảm bảo các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập tại Học viện.

Về tài chính, học phí được thu theo kế hoạch tăng dần từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017. Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy từ 12 triệu đồng/sinh viên năm học 2014-2015 sẽ tăng lên 14 triệu đồng/sinh viên năm học 2016-2017.

 

 

Theo quyết định này, Nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo đạt chuẩn cho sinh viên các ngành Nông lâm ngư nghiệp, với quy mô hỗ trợ từ 32-40 tỷ đồng/năm.

 

Học viện cũng thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên xuất sắc và sinh viên là đối tượng chính sách.

 

Tuệ Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Giáo dục