M

Hội Nông dân Việt Nam có Chủ tịch mới

Sáng 22/4, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (khóa VI) để kiện toàn chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị đã nghe công bố văn bản số 233-CV/VPTW ngày 07/3/2016 của Văn phòng Trung ương về việc thôi giữ chức vụ và kiện toàn chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; văn bản số 430-CV/VPTW ngày 17/3/32016 của Văn phòng Trung ương về nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Sau khi ông Nguyễn Quốc Cường trình bày đơn xin rút chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hội nghị đã biểu quyết đồng ý để ông rút chức danh Chủ tịch.

Hoi Nong dan Viet Nam co Chu tich moi hinh anh 1

Ông Nguyễn Quốc Cường chúc mừng tân Chủ tịch.

Tiếp đó, hội nghị đã bầu ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với 100% phiếu bầu.

Phát biểu nhậm chức, ông Lại Xuân Môn trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã quan tâm, tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Lại Xuân Môn coi đây là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Ban Chấp hành và giai cấp nông dân nhất là trong bối cảnh Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Ông Lại Xuân Môn mong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, các lãnh đạo qua các thời kỳ quan tâm tạo điều kiện để ông hoàn thành trọng trách mà Đảng, Ban Chấp hành và giai cấp nông dân giao phó.

Ông xin hứa sẽ đoàn kết trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Hoi-Nong-dan-Viet-Nam-co-Chu-tich-moi/252562.vgp

Theo PV/Chính Phủ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự