M

Huế, Nghệ An thưởng Tết 80-150 triệu đồng

Tại Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp có mức thưởng Tết 2016 cao nhất 150 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người. Tại Nghệ An, mức thưởng cao nhất năm nay là 80 triệu đồng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố mức thưởng Tết nguyên đán của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo về tình hình tiền lương và thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng Tết cao nhất là 150 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp thuộc khối tư nhân. Tuy nhiên mức thưởng Tết thấp nhấp là 100.000 đồng/người cũng rơi vào khối này.

Doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước, tiền thưởng Tết trung bình đạt 5,04 triệu đồng/người, cao nhất là 50 triệu đồng/người (thấp hơn mức thưởng năm trước), thấp nhất là 500.000 đồng.

Mức thưởng Tết trung bình của doanh nghiệp FDI là 2,4 triệu đồng/người, cao nhất 40 triệu đồng/người.

Đối với công ty do nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng Tết trung bình đạt 4,7 triệu đồng/người, cao nhất đạt mức 16 triệu đồng/người, thấp nhất 600.000 đồng/người.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cũng đã công bố mức thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, năm nay, trong 132 đơn vị đã báo cáo, mức thưởng cao nhất là 80 triệu đồng do Công ty TNHH Mía đường Nghệ An thưởng cho nhân viên. Khối doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp Nhà nước cũng có mức thưởng Tết khá, cao nhất 50 triệu đồng thuộc về Công ty TNHH Tân Khánh An và Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam.

Riêng các doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, mức thưởng Tết phổ biến từ 400.000 đồng đến 3,2 triệu đồng/lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đều không có thưởng Tết Dương lịch mà dồn vào thưởng Tết Nguyên đán. Nhìn chung, thưởng Tết năm nay không biến động so với năm ngoái.

Điền Quang - Phạm Hòa

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh