M

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

Infographic 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ Đại hội thành lập Đảng năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội với các dấu mốc quan trọng.

Phương Loan - Nguyên Anh - Tiên Trần

Bình luận

Bạn có thể quan tâm