M

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

Infographic 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

Tháng 1/2011, Đại hội Đại biểu toàn quốc đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Zing.vn giới thiệu lại danh sách này.

Bạn đang sử dụng phiên bản mobile. Xem trang này trên máy tính bảng hoặc máy tính bàn để trải nghiệm đầy đủ.

Tuổi được tính đến ngày 20/01/2016

Không có kết quả nào phù hợp với các tiêu chí bạn chọn...

175 Ủy viên chính thức

25 Ủy viên dự khuyết

Zing.vn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm