M

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII

Infographic Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Đa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới ở độ tuổi 50-59, hơn 60% có trình độ trên đại học, nữ chiếm 10%.

Bạn đang sử dụng phiên bản mobile. Xem trang này trên máy tính bảng hoặc máy tính bàn để trải nghiệm đầy đủ.

Tuổi được tính đến ngày 20/01/2016

Không có kết quả nào phù hợp với các tiêu chí bạn chọn...

180 Ủy viên chính thức

20 Ủy viên dự khuyết

Bình luận

Bạn có thể quan tâm