M

Kẻ trung bình bất hạnh

Chuông cửa reo và nữ chủ nhà bước ra cổng. Một thanh niên đứng bên ngoài cánh cổng và xin bà bố thí chút tiền lẻ.

"Anh khỏe mạnh thế, sao không tìm việc làm mà lại xin tiền mọi người?", chủ nhà hỏi.

"Thưa bà, tôi là kẻ trung bình bất hạnh", thanh niên đáp.

"Tôi không hiểu", bà chủ thừa nhận.

"Vâng, tôi quá nhỏ bé trước những việc lớn, song lại quá lớn trước những việc nhỏ", thanh niên giải thích.

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm