M

Kéo dài thời hạn xét tuyển đại học, cao đẳng

Do nhiều thí sinh chưa nhận được giấy báo điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 7/9.

Kéo dài thời hạn xét tuyển đại học, cao đẳng

Do nhiều thí sinh chưa nhận được giấy báo điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 7/9.

Để thống nhất xét tuyển, đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) thực hiện nghiêm túc các qui định tuyển sinh và lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 đã được ban hành.

Bộ quy định các trường còn chỉ tiêu xét tuyển phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, trang thông tin điện tử của Bộ và phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện xét tuyển bổ sung theo quy định.

Các trường thực hiện gửi giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng quy định; không tự chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh; Các trường có tổ chức thi phải gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm cùng dữ liệu kết quả thi cho trường không tổ chức thi theo đúng quy định. Trường không gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không đăng ký dự thi, không đăng ký xét tuyển vào trường.

Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 21/8/2012 đến hết ngày 30/11/2012 theo lịch công tác tuyển sinh; Các trường có thể xét tuyển nhiều đợt cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu đã công bố. Hàng ngày, các trường cập nhật và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Trên thực tế do nhiều lý do khách quan, có thể nhiều thí sinh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 31/8/2012.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, yêu cầu thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên của các trường không được sớm hơn ngày 7/9/2012 (tính theo dấu Bưu điện trong trường hợp hồ sơ xét tuyển gửi theo đường bưu điện).

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục