M

Khi thầy giáo ném dép

Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hầm hầm. Cả lớp lo lắng.

 

Vào tới lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuốn cuối lớp.

Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.

Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi :

"Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?".

"Thưa thầy, ...sợ, sợ lắm ạ. Cả lớp đồng thanh".

"Thế vẫn chưa sợ bằng Đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới : " Đại chiến thế giới lần thứ 2

 

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm